GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

‘’Büyükçekmece’nin Geleceği Gençlere Emanet’’ Kompozisyon Ödüllendirmesi

2011

Büyükçekmece Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen kompozisyon ödüllendirmesinde, Büyükçekmece ilçe sınırları içinde bulunan anıt eser ve doğal alanlara karşı duyarlılık ve koruma bilincini geliştirme konusu hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ilköğretim 5. sınıf öğrencileri tarafından kaleme alınan kompozisyonlar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, İstanbul Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan bir törenle öğrencilere ödülleri verilmiştir.

İstanbul’da Kültürel Miras, Sorunlar ve Çözümler Paneller Dizisi

2011-2010

Mimar Feyhan İnkaya Takaoğlu ve Mimar Fatih Kesgün tarafından yürütülen, restorasyon ve koruma ile ilgili kanunların Türkiye’de yanlış yorumlanması ve bu yanlış yorumların uygulamada yarattığı sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla yedi başlıktan oluşan paneller dizisi, Kasım 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yedi ana başlıktan oluşan panel dizisinde; Atatürk Kültür Merkezi; Four Seasons Ek Otel İnşaatı, Arkeolojik Park ve Dünyadaki Örnekler; Ahşap Yapılarda Koruma; Müze ve Müzecilik Sorunları; Topkapı Sarayı ve Sorunları; Yenileme Alanları ve Sorunları; Kâgir Yapılarda Koruma ve Sorunları başlıklı konular üzerine paneller düzenlenmiştir.

Devamını Oku...

Mimarlık ve Grafik Ödüllendirmeleri

2011 – 1979

TAÇ Vakfı’nın korunması gerekli kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu alanında gerçekleştirdiği en önemli etkinliklerinden biri, Türkiye’de mimarlık öğrenimi gören ve söz konusu alanlarda tasarım çalışmaları yapan öğrenciler arasında düzenlediği ödüllendirme olmuştur. 1997-1998 ders yılından itibaren mimarlık öğrencilerinin yanı sıra grafik bölümü öğrencileri de ödüllendirme kapsamına alınmıştır. Her yıl düzenlenen şartname gereği TAÇ Vakfı’nda toplanan projeler, jüri tarafından değerlendirilerek öğrencilere plaket ve ödülleri sunulmuştur. Mehmet Zorlu Vakfı işbirliği ile son olarak 2010-2011 döneminde düzenlenen Koruma Amaçlı Proje Ödüllendirmesi, jüri üyeleri Emre Arolat, Prof. Dr. İlgi Yüce Aşkun, Gökhan Avcıoğlu, Prof. Dr. Ziya Gençel, Prof. Dr. Hasan Şener, Han Tümertekin, Dr. M. Sinan Genim ve Köksal Anadol’un katılımları ile değerlendirilmiştir.

Eminönü, Kirazhan Restorasyonu

2010

Kiraz Han, Eminönü ve Unkapanı semtlerini birbirine bağlayan Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Eminönü kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde (cadde tarafında) Haliç Surlarından kalma bir sur duvarı vardır. Zaman içinde birbirine bağlanan bu iki eser, bir bütün oluşturmuştur.

Devamını Oku...

“Geleceğimiz Gençlere Emanet’’ Kompozisyon Ödüllendirmesi

2010

TAÇ Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiile hazırlanan “Doğal ve Kültürel Varlıklarımız Gençlere Emanet” kompozisyon ödüllendirmesine, 56 şehirden toplam 591 kompozisyon katılmış, ödüle layık bulunan 10 öğrencinin katılımıyla Pera Müzesi Oditoryumu’nda bir ödüllendirme töreni düzenlenmiştir.