GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Çamlıca Kız Lisesi, Ahmet Ratip Paşa Köşkü

1987

Yapının mevcut durumu fotoğraflarla tespit edilmiş ve rölövesi hazırlanmıştır.

İzmir, Kızlarağası Hanı

1987

Konak Kemeraltı mevkiindeki Hisar Camisi bitişiğinde bulunan ve 17. yy. şehir hanı olan yapının rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır.

Sultanahmet, Feyhaman Duran Evi Rölöve Çalışması

1987

Mülkiyeti İstanbul Üniversitesi’ne ait eski eser niteliğindeki yapının rölöve ve keşif dosyası TAÇ Vakfı tarafından hazırlanmıştır. 

İzmir, Peterson Köşkü Restorasyon Projesi

1987

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu köşkün açık ve kapalı sergi mekanlarına kavuşturulmasına ait projeler, onarım ile birlikte ele alınmış ve uygulamanın koordinasyonu da TAÇ Vakfı tarafından yapılmıştır. 

İstanbul Karasuları ve Hendekleri Yenileme ve Kentsel Çevre Düzenlemesi

1986

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yedikule-Aksaray arasındaki karasurlarının ve hendeklerinin restore edilerek düzenlenmesi konusunda elealmış olduğu geniş kapsamlı proje çerçevesinde Taç Vakfı, İTÜ, KentPlanlama, Fotogrametri ve Yapı Kürsüsü ile Restorasyon Kürsüsü öğretimüyelerinden oluşan uzman grupların işbirliğinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.