GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Anadoluhisarı Toplarönü Burnu Sit Koruma Planı

1978

Anadoluhisarı Toplarönü Burnu’nda sınırlı bir alanın turizme dönük yeniden düzenlenmesi amaçlanarak, kamuya ve özel mülkiyete ait parsellere yönelik rölöve ve dokümantasyon çalışmaları tamamlanmış ve öneri projesi hazırlanmıştır. 

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

1978

XIX. yy’ın önemli bilim insanlarından olan Mehmet Salih Efendi, özellikle tıp alanında yaptığı çalışmaları ile tanınır. Sultan Abdülmecit’in başhekimliğini yapan Mehmet Salih Efendi,  Anadoluhisarı’ndaki söz konusu bu yalıyı yaptırmıştır.

Devamını Oku...

Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

1977-1978

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın yeğeni olan Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1699 tarihli Karlofça Antlaşması bu yalıda imzalanmıştır.

Devamını Oku...

Sadullah Paşa Yalısı

1977

XVIII. yy. ikinci yarısının mimari izlerini taşıyan yalı, Boğaziçi’nin klasik yalı üslubunu yansıtan orta sofalıdır. Yalının Sadullah Paşa ailesinden evvelki sahibi Bağdat Valisi Hamdi Paşa’dır. Esat Muhlis Paşa tarafından satın alınan yalı, ondan oğlu Sadullah Paşa’ya intikal etmiştir.

Devamını Oku...

Çengelköy’de Sit Koruma Planı

1977

İstanbul Boğazı’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Çengelköy’de TAÇ Vakfı tarafından kapsamlı bir araştırma yapılarak, Sadullah Paşa Yalısı ve 1982 yılında restorasyonuna başlanan Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı bu çalışmanın iki ayağını oluşturmuştur.