GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

İbrahim Özay Evi

1985

Özel mülkiyette olan tarihi eser niteliğindeki yapının, rölöveleri çıkartılmış ve restorasyon projesi hazırlanmıştır.

Bursa, Hünkar Köşkü (Abdülaziz’in Av Köşkü)

1985

Onarımı takiben köşkün turistik amaçlı bir işletme olarak kullanımı önerimiz Bursa Belediye Başkanlığı’nca kabul edilmiş, bu yeni işlev önerisi doğrultusunda projeler hazırlanmış ve uygulama gerçekleştirilmiştir.

Sultanahmet, Kültür Müdürlüğü Lokantası Restorasyonu

1985

Müdürlüğün talebi üzerine mevcut yemekhane yerine günün ihtiyaçlarına uygun çağdaş bir proje hazırlanmıştır.

Topkapı Sarayı’ndaki Konyalı Lokantası’nda Düzenleme

1985

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün isteği üzerine,lokantanın yazlık kısmına ait gölgeliği değiştirilerek, demonte bir proje hazırlanmış ve uygulaması yapılmıştır.

Bursa, Kükürtlü, Celal Cumurcul Köşkü

1985

Köşkün rölöveleri hazırlanarak, lokanta fonksiyonu kazandırılmak üzere restorasyon projeleri hazırlanmış ve ilgili izinler alınarak uygulaması yapılmıştır.