GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Üsküdar, Fehamet Melekoğlu Evi

1987

Eski eser niteliğindeki evin rölövesi TAÇ Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Haliç Çevresinde On Bir Çeşme

1987

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine Haliç Çeşmeleri tespit ve keşif dosyası TAÇ Vakfı tarafından hazırlanmıştır. 

Yarımburgaz, Tarih Öncesi Mağara

1987

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin talebi üzerine Çekmece’de bulunan paleolitik çağa ait mağaranın girişi önce projesi hazırlanmak suretiyle, demir konstrüksiyon kafes bir sistemle örtülmüş, bu suretle mağara dış etkenlere karşı koruma altına alınmıştır.

Kütahya Ulu Cami Çevresindeki Evler

1987

Kütahya Belediyesi’nin talebi ile Kütahya Ulu Cami çevresindeki evlerin cephe etüdleri bilabedel yapılmıştır. 

Ödemiş, Birgi Çakırağa Konağı

1987

Konağın süsleme restorasyonunun bir bölümü TAÇ Vakfı tarafından yapılmıştır.