HAKKIMIZDA

Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı; Lütfi Tokoğlu, Mukadder Sezgin, İlhan Evliyaoğlu, Namık Kemal Şentürk, Halit Ziya Yavuzer, Nurhan Atasoy, Orhan Alsaç, Hüsrev Tayla, Mustafa Sinan Genim, Ömer Sedad Hakkı Eldem, Yümnü Doğan Kuban, Aptullah Erdoğan Kuran, Mehmet Muhittin Güven, Hayrullah Örs, Muharrem Nuri Birgi, Emel Esin, İbrahim Seyfullah Esin, Hayati Tabanlıoğlu ile T.C. Turizm Bakanlığı ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. tarafından 19 Nisan 1976 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. TAÇ Vakfı’nın çalışma alanı, ülkemizdeki korunması gerekli ve risk altındaki tüm doğa ve kültür varlıklarıdır.

TAÇ Vakfı, mimarlık, mimari restorasyon, geleneksel ve tarihi yapı malzemelerinin korunması ve konservasyonu, mimarlık tarihi, sanat tarihi, arkeoloji ve ilgili diğer disiplinler çerçevesinde bünyesinde bulunan akademisyenler ile danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.