GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Eminönü, Kirazhan Restorasyonu 2010

Kiraz Han, Eminönü ve Unkapanı semtlerini birbirine bağlayan Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Eminönü kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde (cadde tarafında) Haliç Surlarından kalma bir sur duvarı vardır. Zaman içinde birbirine bağlanan bu iki eser, bir bütün oluşturmuştur. Kiraz Han’ın ilk evresini tanımlayan ve Osmanlı Klasik Dönem Hanları mimari ilkelerine uygun olarak inşa edilmiş olan giriş katı kitlesi, Osmanlı mimarlık ve şehirciliğinden dikkat çekici bir örnek sunmaktadır. Kiraz Han, İstanbul Hanları ile ilgili yayın ve araştırmalarda yer almamakta ve yapım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. 1904 tarihli Goad haritalarında “Guirit Han” olarak gösterilmiş, Pervitich haritalarında ise Kiraz Han’dan önceki adının “Kinlt Han” olduğu belirtilmiştir. 1935 yılına kadar Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğu bilinen yapı, bu tarihte çıkan bir kanunla şahıs malı olmuş, 1957’de ise istimlak yoluyla Belediye mülkiyetine geçmiştir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu’nun 1959-1986 yazışmalarında ise, Rüstem Paşa Külliyesi’nden olduğu ifade edilmektedir. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılmış olup, Tarihi Eserler Koruma Müdürlüğü’nce kullanılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda 2010 tarihli sözleşme ile yapı, TAÇ Vakfı’na kiralanmıştır. Büyük ölçüde harap durumda olan yapıda yapılan esaslı onarım, tadilat ve bakım işleri kapsamında tamamen orijinaline uygun olarak restore edilmiş ve vakıf binası olarak kullanımına başlanmıştır.