YAYINLAR

Taç Vakfı Yıllığı II

1994

10.00 TL

14 Ocak 1994 günü İ.T.Ü. Maçka Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “Kültür Varlıklarının Korunmasında Uygulama ve Eğitim” konulu seminerde sunulan bildirileri kapsamaktadır. 

Taç Vakfı Yıllığı I

1991

10.00 TL

Mimarlık, şehircilik ve restorasyon alanlarında 20 bilimsel makale yer almaktadır

Türk Evi I - II - III

Sedad Hakkı Eldem

1984

400.00 TL

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Türk Evi Kitabı III ciltten oluşmaktadır.

I. ciltte, Anadolu, Rumeli ve İstanbul Evleri çizimler ve fotoğraflar ile anlatılmaktadır. 291 sayfadır.
II. ciltte, Konaklar, Saraylar, Köşkler, Taş Odalar ve Kâgir Evler bölümleri, çizimler ve fotoğraflar eşliğinde yer almaktadır. 276 sayfadır.
III. cilt ise, Mimari elemanlar, Yapı teknikleri, Türk Şehirleri ve Bahçeler bölümlerinden oluşmaktadır. 304 sayfadır.

Takım olarak satılmaktadır.

Bursa ve Anıtları

Kazım Baykal

1982

10.00 TL

Bursa kentinin tarihsel gelişimini ve anıtlarını (cami, mescit, türbe, okul, han, hamam, mezar, medrese, darülhadis, darülkurra vs.) konu alan kitabın ilk baskısı 1950 yılında yapılmıştır.

Sadullah Paşa Yalısı

Emel Esin

1977

10.00 TL

İstanbul’un geleneksel konut mimarisinin önemli örneklerinden biri olan Çengelköy'deki Sadullah Paşa Yalısı’nın mimari ve ikonografik açıdan incelendiği kitapta, fotoğraf ve mimari çizimler de yer almaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Kitap siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.