YAYINLAR

Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II

Hüsrev Tayla

2007

250.00 TL

Geleneksel mimarimizin yapı türleri, devirleri ve üsluplarına da değinen yayın, ağırlıklı olarak taş, toprak ahşap, maden esaslı yapı malzemelerini yöresel özellikleriyle tanıtmaktadır. Yapı taşıyıcı ve örtücü sistemlerinin esasını teşkil eden bu malzemelerin yanı sıra, mimarinin esas gelişimini belirleyen bağlayıcı malzemelere ve harçlara ayrı bir alt bölümde yer verilmiştir. Yapı sistem ve elemanları bölümünde ise taş ve duvarlar bulunmaktadır. Yayın komisyonunda, Dr. M. Sinan Genim, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Oğuz Ceylan ve Ebru Karakaya’nın yer aldığı toplam 920 sayfadan oluşan yayın, 2 cilttir. 

İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı

Ed. Prof. Dr. Oktay Belli, Dr. Yücel Dağlı

2005

125.00 TL

8 Mayıs 2003 günü yitirdiğimiz TAÇ Vakfı Şeref Üyesi, değerli halkbilim araştırmacısı ve yayımcısı İzzet Gündağ Kayaoğlu’nun anısına hazırlanan iki ciltlik kitap, 47 anı yazısı ve 48 bilimsel içerikli makaleyi kapsamaktadır.

Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II

2004

Bez Kutulu: 300.00 TL

Zengin kültürel ve tarihsel birikime sahip olan Beyoğlu ilçesi için rehber niteliğindeki kitap, ilçenin tarihi, yönetsel yapısı, mimarisi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam gibi farklı alanlarını tanıtmaktadır. Yayın Kurulu Dr. M. Sinan Genim, Dr. Yücel Dağlı, Ebru Karakaya, Müslüm İstekli ve Dila Çakıl’dan oluşan yayın, 52 yazarın makalelerinden oluşmaktadır. Toplam 920 sayfadır. 

Taç Vakfı'nın 25. Yılı Anısına: Türkiye’deki Risk Altında Bulunan Doğal ve Kültürel Miras

Ed. Prof. Dr. Haluk Sezgin

2001

30.00 TL

Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nın kuruluşunun 25. Yılı nedeniyle yayımlanan kitaptaki 43 makale; doğal değerler, tarihi kentler, yapılar, arkeoloji ve koruma mevzuatına ilişkindir. Makalelerin bütününde “Türkiye’deki Risk Altında Bulunan Doğal ve Kültürel Miras” ile ilgili sorunlara işaret edilmekte ve çözüm yolları önerilmektedir. 380 sayfadır.   

Müzelerde Çağdaş Pazarlama

Canan Demir

2001

30.00 TL

Canan Demir’in yüksek lisans tez çalışmasından hareketle oluşturmuş olduğu yayın, müze kavramı ve tarihsel gelişimi, müzelerde pazarlama, müze ziyaretçileri profil ve memnuniyet araştırması isimli üç ana başlıktan meydana gelmiştir. 112 sayfadır.  

Kitap siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.