GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Süleymaniye, Kayserili Ahmet Paşa Konağı 1979

Türk sivil mimarisinin örneklerinden olan ahşap konak, önemli bir kültür varlığı niteliğindedir. Yapının mal sahipleri ile müteahhit arasındaki sözleşmeye dayanarak yıkılması tasarlanmış, kısmen de yıkılmıştır. Bu aşamada TAÇ Vakfı tarafından yıkıma karşı Anıtlar Yüksek Kurulu ile Kültür Bakanlığı bilgilendirilmiş ve yıkım durdurulmuştur. Yıkılan kısımların yeniden yapımı için TAÇ Vakfı maddi katkıda bulunmuştur. Restorasyon çalışmaları, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan konak, günümüzde Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.