GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Kanlıca, Rasim Paşa Yalısı 1982

Kanlıca-Çubuklu arasında XX. yüzyıl sonlarında Trablusgarp Valisi Rasim Paşa tarafından inşa ettirilen yalı, paşanın ölümünden sonra varislerince İstanbul Belediyesi’ne satılmıştır. Kullanım hakkı Belediye tarafından Turizm Bakanlığı’na verilen yapının rölöveleri hazırlanmış, turistik amaçlı kullanımına dönük restorasyon projeleri hazırlanmıştır.