GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Çengelköy, Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı 1980

Yalı, Sultan II. Mahmud devri yapılarından olup İstanbul Boğazı’nda 18. yy. sonuna ait seçkin yalı örneklerindendir. Eski yıllarda kısmen direkler üzerinde ve su üstünde olan yalı harem ve selamlık bölümlerinden oluşmuştur. Selamlık bölümü günümüze az değişikliğe uğrayarak gelmesine karşın harem bölümü iç düzenleme bakımından tamamen değiştirilmiştir. 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kamulaştırılan yalının rölöve-restorasyon projeleri TAÇ Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Strüktür bakımından bugünkü hali ile onarılması imkânsız olan yapı, tüm özgün parçaları koruma altına alınarak yıkılmış olup, aslına tamamen sadık kalınarak TAÇ Vakfı tarafından yeniden inşa edilmiştir.