YÖNETİM KURULU

Sait Karabulut
Yedek Üye

1963 yılında Yozgat’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Karabulut, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğu’nun Hukuki Yapısı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Hukuk Araştırmaları adı altında faaliyet gösteren avukatlık bürosunda, ağırlıklı olarak İmar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret ve Ekonomi Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka ve Finans Hukuku, Rekabet Hukuku, Sözleşme Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Taşıma Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tarihi Kentler Birliği, İmar ve Şehircilik, Avrupa Birliği Hukuku, Koruma ve Yenileme Alanları ve Alan Yönetimi üzerine çalışmaları bulunan Karabulut, Tarih Araştırmaları Vakfı danışmanlığı ve İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği yapmaktadır.