YÖNETİM KURULU

Dr. M. Sinan Genim
Başkan

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1969’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’ndan, 1975’de İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü Rölöve Restorasyon Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü’nden doktor unvanı aldı. TBMM Milli Saraylar mimarı (1969–1971), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu Mimarlık Tarihi ve Rölöve asistanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Rölöve Restorasyon Anabilim Dalı öğretim görevlisi, İstanbul II No.lu Koruma Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen Yenilem Proje Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı olarak mimarlık faaliyetlerine devam eden Genim’in ağırlıklı olarak restorasyon olmak üzere çok sayıda mimari uygulamaları, sergi düzenlemeleri ve yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. Konstantiniyye’den İstanbul’a, 19. Yüzyıl Ortalarından 20. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası (2006) ve Anadolu Yakası (2012) Fotoğrafları olmak üzere dört ciltlik dizisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. TMMOB Mimarlar Odası, ICOMOS, Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı gibi çeşitli kuruluşlarında görev almaktadır.