YÖNETİM KURULU

Dr. Hasan Akgün
Başkan Vekili

1955 yılında Trabzon’da doğdu. Belediyecilik hayatına 1974 yılında başlayan Dr. Hasan Akgün, yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi konulu eğitim programına katılarak bu alanda kapsamlı araştırmalar yaptı. 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi ve bu yönetim uygulamalarının Türkiye’deki örneklerle karşılaştırmasını yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlayan Akgün, doktora çalışması sırasından özellikle Fransa’nın güney sahilleri ile İspanya’nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye’deki uygulamalarla kıyasladı. 1996 yılında Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece’de Şehircilik konulu doktora tezini bitirdi ve doktor unvanını almaya hak kazandı. Yazdığı altı kitabı vardır: Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi (1992), Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece (1996), Atatürk ve Cumhuriyet (1998), Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye’de Yerel Yönetimler – Tarihi ve Bugünü (2013), Türkiye’de ve Avrupa’da Yerel Yönetimler (2017), Sandık Oyunları, 2019 Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece’de Neler Oldu? (2021)