TAÇ DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI

1. Kapsam: TAÇ Dergi, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma (TAÇ) Vakfı’nın, Mimarlık, Mimarlık Tarihi,
Şehircilik, Restorasyon, Koruma, Koruma Hukuku, Arkeoloji, Müzecilik, Tarihsel Çevre, Sanat Tarihi, Kültürel Miras,
Kent Kültürü, Tasarım ve Görsel Sanatlar alanlarında üç ayda bir yayımlanan dergisidir. TAÇ Vakfı’nın kuruluş
amaçları doğrultusunda yukarda belirtilen bilim dallarını ilgilendiren ulusal ve uluslararası konuların araştırılması,
incelenmesi, belgelenmesi ve yorumlanmasına yönelik özgün makaleler, bu derginin kapsamını oluşturur.

2. Belirtilen kapsam çerçevesinde Türkçe hazırlanan makalelerin, genel bir kısıtlama getirilmemekle birlikte, 1000 –
3500 kelime aralığında olması gerekmektedir.

3. Başvuru kaynakları ve kısaltmalar alfabetik sıra halinde makale sonunda ve aşağıdaki örnek biçimlere uygun
yazılmalıdır: Eriç, M., 1979, “Geleneksel Türk Mimarisi’nde Malzeme Seçimi ve Kullanımı”, Yapı Dergisi, Sayı 33, s. 42
Felluga, D., “Guide to Literary and Critical Theory”, Purdue University, 10 Ocak 2013 Levi-Strauss, C., 1983, The View from Afar, Çev. J. Neugroschel ve P. Hoss, Basic Books, New York Payaslı Oğuz, G., 2012, Bitlis, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 63

4. Makalede ele alınan düşünceyi destekleyici ve açıklayıcı (sayısı 10’u geçmemek üzere) fotoğraf, çizim, grafik, harita, plan vd. görseller, metin içine gömülü olarak değil, ayrı olarak JPEG ya da TIFF formatında ve baskıya uygun yeterli büyüklük ve kalitede (çözünürlüğü en az 300 DPI) gönderilmelidir. Aldus Freehand veya Adobe Illustrator programlarında yapılan çizimler de gönderilebilinir. Seçilen görsel malzemelerin nerede kullanılması istendiği makalede işaretlenmiş olmalı; görsel açıklamaları ve görsel kaynağı makale altında verilmelidir. Görsel malzemelerin telif hakkı sorumluluğu yazara ait olup, yazar gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

5. Yazarların, metnin sonunda yayımlanmak üzere, kendilerini tanıtan 50–60 kelimelik kısa bir özgeçmiş (mesleki ya da akademik unvan, eğitim, çalışılan kurum vb.) göndermeleri gerekmektedir.

6. Yazar makaleye ek olarak yayımlanmak üzere 300–350 kelimeyi aşmayan İngilizce bir özet ekleyebilir.

7. Microsoft Word, .doc formatında, Arial 11 punto ve tek satır aralığında yazılan makale ve görseller, tac@tacvakfi.org.tr mail adresine ya da CD’ye kayıtlı olarak Vakıf posta adresine iletilmelidir.

8. Yayın Kurulu tarafından orijinalite, güncellik, geçerlilik, içerik ve sonuçların önemi yönünden değerlendirilen ve yayımlanmasına karar verilen makaleler, redaksiyon sürecine alınır ve yazarın onayı ile yayımlanma aşamasına getirilir. Yazarlar gönderilen makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve aynı adla başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğini belirtmiş sayılırlar. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde daha yaygın olarak bilinmesi amacı ile başka bir yerde yayımlanmış makalelerin dergide yayımlanmasına karar verebilir. Yazarından izin yazısı alınmış çeviri makaleler de Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

9. Yayımlanan makalelere, 2014 yılı için TAÇ Vakfı tarafından A4 sayfa başı 120 (yüz yirmi) TL + KDV telif ücreti ödenecektir. Çeviri metinlerde makale yazarına telif ücreti ödenmez; çevirmene ise A4 sayfa başı 50 (elli) TL + KDV telif ücreti ödenecektir.

10. Makalenin içerik ve eklerine ilişkin bilimsel, etik ve hukuki sorumluluklar yazar(lar)a aittir.

11. Yukarıdaki koşullar kabul edilerek gönderilen ve yayımlanan makalelerin her türlü yayın hakkı yazar ve TAÇ Vakfı’na ait olup, izin alınmaksızın üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz.

DANIŞMA KURULU

 • Doç. Dr. Cengiz Can
 • Dr. Halil Onur
 • Prof. Dr. Ayşıl Yavuz
 • Prof. Dr. Ara Altun
 • Prof. Dr. Baha Tanman
 • Prof. Dr. Cemil Kıvanç
 • Prof. Dr. Erol Eti
 • Prof. Dr. Fahri Işık
 • Prof. Dr. Gül İrepoğlu
 • Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
 • Prof. Dr. Havva Işık
 • Dr. Hristomos Kalaycı
 • Prof. Dr. Hüsamettin Koçan
 • Prof. Dr. Işık Aksulu
 • Prof. Dr. Işık Aydemir
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı
 • Prof. Dr. İlgi Yüce Aşkun
 • Prof. Dr. Mine İnceoğlu
 • Dr. Nazan Ölçer
 • Prof. Dr. Nevzat İlhan
 • Prof. Dr. Nur Akın
 • Prof. Dr. Nurhan Atasoy
 • Prof. Dr. Osman F. Sertkaya
 • Ömer Faruk Şerifoğlu
 • Prof. Dr. Ömer Türel
 • Prof. Dr. Önder Küçükerman
 • Dr. Richard Wittman
 • Prof. Dr. Suphi Saatçi
 • Prof. Dr. Zekai Görgülü
 • Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

YAYIN KURULU

 • Y. Mim. Köksal Anadol
 • Prof. Dr. Sümer Atasoy
 • Prof. Dr. Oktay Belli
 • Dr. M. Sinan Genim
 • Av. Sait Karabulut