GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Taksim Maksemi 1985

I. Mahmut tarafından 1732-1733 yıllarında yaptırılmıştır. Taksim Maksem ve çeşmelerinin su ve kanal bağlantılarında İSKİ ile ortak çalışma yapılarak sistem yenilenmiştir. Bu aşamadan sonra içerideki süsleme yenilenmiş, doğramalar yeniden yapılmıştır. Turizm Bakanlığı’nca Turizm Danışma Bürosu olarak kullanılmasına karar verilen Taksim Meydanı’ndaki tarihi Maksem Su Terazisi Kulesi’nin bu amaçla projelendirilmesi ve onarılması da TAÇ Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir.