GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

İstanbul, Ayazağa Kasırları 1993

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Ayazağa’da yapılmasını planladığı kültür kompleksi içinde yer alan Ayazağa Kasrı, müştemilat binası ve Çinili Köşk olarak tanınan, eski eser nitelikli üç yapının rölöve ve restorasyon projeleri TAÇ Vakfı tarafından gerçekleştirmiştir.