GEÇMİŞ PROJE VE ETKİNLİKLER

Çengelköy, Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı Restorasyonu 2005

Restorasyon projeleri daha önce TAÇ Vakfı tarafından gerçekleştirilen, mülkiyeti T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı’nda bulunan ve proje müellifi olduğumuz Abdullahağa Yalısı’nın yeniden sosyal amaçlı olarak kullanımı gündeme gelmiştir. Yalının mevcut durumunu tespit edebilmek amacı ile yeniden rölöve projesi hazırlanmış ve yeni fonksiyon dikkate alınarak restorasyon projesi hazırlanmıştır.