YÖNETİM KURULU

Ömer Bülent Doğruel
Genel Sekreter

1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1967 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1968 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü’nü bitirdi. 1970 – 2001 yılları arasında özel sektörde farklı branşlarda çalıştı. 2001 yılından beri Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nda görev yapmaktadır.