YÖNETİM KURULU

Gürkan Akgün
Üye

1984 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kentsel Planlama Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli firmalarda şehir planlayıcısı olarak çalıştıktan sonra 2012 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde Planlama ve Kentsel Dönüşüm Bürolarında Büro Sorumlusu olarak görev yaptı. 2016 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012-2016 yıllarında TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda İstanbul Şube ve Genel Merkez yönetim kurullarında görev alan Akgün’ün kentsel planlama ve politika alanlarında çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Temmuz 2019 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak atanmıştır.