No 3

İlkbahar - Yaz 2014

TAÇ Dergisinin Bu Sayısında...

Ayşe Aydın

Barla Kilisesi

Derya Uzun Aydın

Osmanlı Devleti’nin İlk Güzel Sanatlar Okulu Pierre D. Guillemet’nin Resim Akademisi ve Sanayi-i Nefise Mektebi Açma Girişimleri

İ. Emre Ecevit - A.Vefa Orhon

Tarihi Yığma Yapıların Restorasyonu: Ege Bölgesinden Örnekler

İpek Özbek Sönmez

Kent Mekanı ve Mobilyalarının Tasarımında Çeşitlilik

Hrisostomos Kalaycı

Beyoğlu Rum Kiliseleri

Suphi Saatçi

Boğaziçi Medreseleri ve Sıbyan Mektepleri

Nida Naycı

Mersin Ziraat Bankası Eski Şube Binası Koruma ve Onarım Çalışmaları

Ebru Karakaya

Tarihi Eserleriyle Bolu’nun Eskiçağa Köyü

Ek Yayın

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yapılacak Müdahalelerin Ölçek ve Derinliği Hakkında