No 1

Ekim - Aralık 2013

TAÇ Dergisinin Bu Sayısında...

Köksal Anadol, Mehmet Demirer

Boğaziçi’nde Türk Kaleleri ve Tabyaları: Rumeli Yakası

Enis Karakaya

Marmara Denizi’nin Güney Kıyısındaki İki Bizans Köyü Soreoi ve Limnai Üzerine

M. Sinan Genim

Bostancıbaşı Defterleri’nde Ondokuzuncu Yüzyılın Başında Kuzguncuk Sahili (1)

Muhammet Güçlü

Antalya Saat Kulesi’nin İnşası

Elif Özer, Mustafa Çimen

Aizanoi Tiyatrosu ve 2012 Yılı Ön-Restorasyon Çalışmaları

Özgül Yılmaz Karaman

Kent İmgesi Olarak Opera Yapıları

Hülya Koç, Hayat Zengin, Ahu Dalgakıran Erdoğan, H. Evren Erdin, Eylem Bal, E. Duygu Kahraman

Bir Temel Tasarım Stüdyosu Deneyimi: Form, Renk ve Doku Bileşenleriyle Türkiye Kentleri

Ferit Çakır, Habib Uysal

Tarihi Erzurum Saat Kulesi’nin Statik ve Dinamik Analizleri

Süreyya Eroğlu, Zeliha Alav

Antalya Müzesi’nde Bulunan 17. Yüzyıla Ait Kuran Üzerine Bir Değerlendirme

Biyografi

TAÇ Vakfı Kurucularından: Lütfü Tokoğlu (1917-2005)

Ek Yayın

1948 Tarihli Mimarın İş Anlaşma ve Sözleşme Örneği ile Mimarlık Ücretleri Tarifesi