GÜNCEL PROJE VE ETKİNLİKLER

TAÇ Dergisi No. 08 Çıktı! 2016 - 2017

TAÇ Dergisi'nin Sonbahar 2016 – Kış 2017 dönemini kapsayan sekizinci sayısı ile yeniden karşınızdayız. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimari Restorasyon Bölümü’nde görev yapmakta olan Ayşen Etlacakuş ve Doç. Dr. Mine Hamamcıoğlu Turan’ın ortaklaşa hazırladığı makale Manisa ilinin Soma ilçesine bağlı Darkale kırsal yerleşmesinin kültürel peyzaj alanının korunmasını ele alıyor. Emekli Büyükelçimiz Ender Arat, günümüzde Orta Avrupa ve Balkanlardaki Osmanlı döneminden kalan eserlerin en iyi korunduğu ülke olan Macaristan’daki Türk Anıtlarını tanıttığı yazısında aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü yer ile ilgili son araştırmalara da yer veriyor. Vedat Evren Belli, “Eski Çağ’da Bitlis Bölgesi” başlıklı makalesinde Bitlis Çayı vadisi boyunca Mezopotamya ile yapılan obsidyen ticareti ve Arinkar Nekropolü hakkında bilgi veriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilgisi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sönmez ile Seçkin Koralay ve Funda Civelek uygulanmış olan örnekler üzerinden yaya köprülerini tasarım ve yapısal özellikleri açısından değerlendiriyorlar. Tarih araştırmacısı Ümit Doğan ise Papa Eftim etrafında toplanarak milli mücadeleye destek veren Anadolu Türk Ortodokslarının Fener Rum Patrikhanesinin propagandasına yayın yoluyla karşı koymak amacıyla yayımladıkları “Anadolu’da Ortodoksluk Sadası” gazetesini ve bu gazetede yer alan haber ve beyanatları inceliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bina Bilgisi Programı’nda yer alan Mimari Çevre ve İnsan dersi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan geliştirilen “Tanzimat Döneminden Günümüze Türkiye’de Siyasal ve Kültürel Dönüşümler Bağlamında Park Kullanımı” başlıklı makalede Burcu Filiz Demirci, Doç. Dr. İlknur Türkseven Doğrusoy ve Doç. Dr. Özlem Arıtan ile birlikte Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar olan süreçte Osmanlı ve Türkiye için siyasal ve kültürel farklılaşmaları temsil eden kırılma noktaları çerçevesinde park kullanımındaki dönüşümün tarihsel arka planını değerlendiriyor. Sanat tarihçisi Zeynep Emel Ekim ise Osmanlı Devleti’nde eski eser kaçakçılığının ortaya çıkışını anlattığı makalesinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki eski eser kaçakçılığı ile ilgili bazı belgelere de yer veriyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk, Doğu ile Güneydoğu arasındaki yol güzergâhında stratejik bir kilit noktası gibi duran Bitlis’in geleneksel sivil mimarisinin genel özelliklerini örnekler üzerinden anlatıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Kırıkçı ise Osmanlı’nın önemli yerleşim yerlerinden biri olan Üsküdar’ın ve semt mimarisinin, hem yenilikleri destekleyip göstermek hem de devletin gücünü yansıtmak ve modern bir ülke imajı vermek amacıyla resim ve fotoğraflarla nasıl temsil edildiğini yazıyor. Kurucularımızdan bölümümüzde 2014 yılında aramızdan ayrılan, Kocatepe Camii ve Şakirin Camii gibi tanınmış camii tasarımları ile tanınan Mimar Hüsrev Tayla’ya yer veriyor, kendisini saygı ve hürmetle anıyoruz. TAÇ Dergisi’nin bu sayısındaki ekinde ise Ömer Faruk Şerifoğlu asker kökenli ressamlarımızın en yetkin isimlerinden biri olan ve deniz tutkusu ile bilinen Bahriyeli İsmail Hakkı Bey’in yaşamına ve Çanakkale savaşını konu ettiği eserlerine yer veriyor.